Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Iveta R.)

Moja cesta k Pánovi nebola jednoduchá. Bola plná bolesti, sklamania a nenaplnených očakávaní. Hľadala som lásku tam, kde nebola. Hľadala som naplnenie tam, kde nebolo.

Ale od začiatku. Vyrastala som v rodine, kde sa o Bohu nehovorilo. Žili sme celkom normálnym, slušným životom. Moji rodičia však mali medzi sebou problémy a veľa sa hádali. Otec športoval a popritom chodieval za inými ženami. Mama chcela ukončiť svoj život. Mala som vtedy 3 roky. A práve vtedy začali moje psychické problémy. Zo dňa na deň som prestala rozprávať, mala som 7 neprirodzených pohybov, gestikulácii. Vychádzali zo mňa zvuky podobné zvieracím. Diagnostikovali mi podpriemernú inteligenciu. Rodičia preto rozvod nakrátko odložili. Verím, že Boh urobil zázrak a na psychiatrii ma z toho dostali. Zostala mi len zajakavosť.

Keď som mala 10 rokov, rodičia sa rozviedli. Zrútil sa mi celý svet. Otca som milovala aj nenávidela. Opovrhla som ním. Mama mala ženatého priateľa, tak som sa hnevala i na ňu. V srdci som mala prázdnotu, túžbu po láske, opore a stabilite. Na námestí v Košiciach je veľký kostol- Dóm sv. Alžbety. Tam som si sadla a rozprávala som sa s Bohom, len tak o tom, čo som prežívala. Chcela som sa s niekým rozprávať, videla som, že ľudia tam chodia a cez deň tam skoro nikto nebol. Ani neviem, prečo som tam šla, ale dnes viem, že to boli moje prvé dotyky s Bohom. Keďže starí rodičia boli evanjelici, tak ma potom usmernili, aby som chodila do evanjelického kostola. Začala som chodiť na bohoslužby, dala som sa pokrstiť, šla som na konfirmáciu, ale stále mi zostala v srdci prázdnota. Všetko som ovládala, ale nebol v tom život, nedalo mi to to, čo som očakávala. Neuvedomovala som si ešte, že túžim po živom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom.

Trpela som stále psychickými problémami, depresiou a nechuťou k životu. Búrila som sa proti farárovi, podvedome som mu vyčítala, že mi nedal čo potrebujem. Lenže prázdne miesto v srdci môže zaplniť len Pán Ježiš. Kvôli svojej ťažkej a vážnej povahe som bola v škole neuznávaná a nemilovaná. A ja som tak túžila po láske a ocenení. Raz v autobuse som našla tzv. „liek“ na moje problémy. Bol tam leták o metóde na ovládanie vedomia s názvom Silvova metóda. Sľuboval vyriešenie psychických problémov. Lásku, radosť, šťastie- proste nádhera. Ako 14- ročná som teda išla na tento kurz.

Naučila som sa najprv „pomáhať“ sama sebe. Učili ma meditovať a dostávať sa tak do polobdelého stavu a v ňom pomocou mysle a predstavivosti meniť svoj život a svoje okolnosti. Pomocou pozitívnych tvrdení, ktoré sa opakovali, sme si vsugerovali, že napr. sa máme stále lepšie a verili sme, že to potom aj v živote uvidíme. A fungovalo to. Do času. Začala som mať rôzne nadprirodzené schopnosti. Premiestnila som predmet z miesta na miesto len svojim pohľadom, zdvihla som ruky do výšky bez použitia svalov- len svojim pohľadom. Mala som jasnovidecké schopnosti. Čo som predpovedala, to sa stalo. Ľudia ma zrazu obdivovali, uznávali, milovali a to sa mi páčilo. Bola som niekto. Myslela som si, že môžem všetko. Zvýraznilo sa to ešte viac, keď som začala „liečiť“ ľudí. Stačilo, aby mi povedali meno a vek človeka, nemusela som ho predtým ani vidieť a vedela som ako vyzerá, aké má choroby, povahu, problémy, proste všetko. Postupom času, som bola na 100% presná. Vnikala som do mysle ľudí cez meditáciu a manipulovala som ich. Jednoducho robili, čo som povedala. Hovorila som len dobré veci a tak som na tom nevidela nič zlé. Týmito úspechmi ohromne rástlo moje sebavedomie. Až raz sa stalo, že mi zavolal jeden človek, ktorý chcel, aby som pôsobila na jeho priateľa s ktorým má náročný vzťah. Skúšala som sa teda meditáciou dostať do jeho mysle, ale nedarilo sa mi to. Bola som už vyčerpaná z toho úsilia, ale nepodarilo sa mi to. Nechápala som. Akoby bol pevne ukrytý v nejakej neviditeľnej ochrane. Potom som sa dozvedela, že tento človek miluje Pána Ježiša, žije s ním a je horlivým kresťanom. Toto ma zastavilo. Veď v cirkvi som bola, Boha poznám, ale toto je čo? Je toto Božia moc, ktorú mám, keď týmto kresťanom nemôžem „pomôcť“? Veď ja liečim, robím dobre…alebo je to inak?

Prichádzali ďalšie ťažkosti. V noci som nemohla spávať, mala som nočné mory a počula som hlasy. Pociťovala som v srdci nevysvetliteľnú zúrivosť, niekedy som kopala do vecí aj do ľudí. Bola som často mysľou mimo realitu bez toho, že by som to chcela. Zjavovali sa mi nejaké hrozné bytosti, ktoré ma fyzicky napádali. Žila som sexuálne nemorálny život a z výšin som spadla do hlbokej priepasti. Mala som veľmi rada jednu ženu, ktorá bola tiež liečiteľka a „pomáhala“ mi s chrbticou a rozprávaním. Dlho sme sa už nevideli, nevedela som prečo odišla z našich kruhov. Mala som živý sen. Hovorilo sa v ňom: „Kráčaš zlou cestou. Obráť sa, lebo zahynieš a choď za Alenkou.“ Ja som za ňou šla. Dnes viem, že to bol Boží hlas. Myslela som si, že ona kráča do zahynutia a ja ju mám obrátiť. Zaklopala som a ona mi otvorila. Vypočula ma, usmiala sa a povedala mi, že to slovo je pre mňa. Bola som v šoku, avšak akoby ku mne začalo prenikať svetlo. Zvestovala mi, že Pán Ježiš je blízko pri mne, miluje ma a chce mať so mnou vzťah.

Povedala mi, že On zomrel na kríži, dal svoj život za mňa, aby som mohla žiť. On zomrel za moje hriechy a ja nemusím zahynúť a povedala mi svoj príbeh, ako ju Boh zachránil a ukázal jej pravdu. Dala mi knihu „Cesta obrátenia“ a bibliu. Zatúžila som poznať túto lásku. Už som si nevedela sama so sebou poradiť, bola som zúfalá. Kľakla som si a prosila som: „Bože, daj mi poznať pravdu, daj sa mi poznať.“ Nevedela som ešte povedať „Pán Ježiš“. Začala som čítať bibliu, resp. snažila som sa. Lenže zrazu sa mi začali pliesť myšlienky, zatemnil sa mi zrak a nič som nevidela, bola som neprirodzene ospalá. Bolo to ťažké. Dnes viem, že Satan ma nechcel pustiť, lebo som bola jeho vlastníctvom. Ale Pán Ježiš je mocnejší! Chvála mu za to!

Prosila som Alenku o pomoc, veľa sme sa spolu modlili a čítali Božie slovo a tak začalo prenikať svetlo do mojej mysle. Začala som rozumieť. Najhoršie útoky zlých duchov odchádzali, cítila som sa znesiteľnejšie. Pán Ježiš ku mne hovoril. Čítali sme v biblii toto: 

„Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň: ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný.“ (5.Mojžišova 18:10-12)

Pochopila som. Bohu som ohavná, keď robím tieto veci. Keď bola v Košiciach evanjelizácia, vystúpila som dopredu, vyznala som Pánovi Ježišovi všetky hriechy o ktorých som vedela a spoznala ich pri čítaní Božieho slova. Prosila som Pána Ježiša o odpustenie a tiež aby vstúpil do môjho srdca, aby ma zachránil. Prijala som, že On zomrel za mňa, že sa nezachránim sama. Sklonila som sa pred Ním. Všetky čarodejnícke knihy, knihy zaoberajúce sa Silvovou metódou a podobné predmety som spálila v ohni. Ukončila som starý život a začala nový. Prežila som radosť, pokoj- akoby zo mňa spadlo veľké bremeno. Mohla som povedať „Pán Ježiš“, modliť sa tešila som sa zo vzťahu s Pánom Ježišom. Biblii som už rozumela.

Moje oslobodenie od moci hriechu v mojom živote ale prebiehalo postupne. Veľmi ma trápilo, že stále som bola ešte závislá na niektorých hriechoch. Potom som prežívala výčitky svedomia, hanbu, vinu a prichádzali i samovražedné myšlienky. Hanbila som sa o tom s niekým hovoriť. Dnes viem, že keď vyznávame svoje hriechy a modlíme sa jeden za druhého budeme uzdravení, ako je to v biblii napísané. Volala som k Pánovi Ježišovi a On mi poslal do života ženu, ktorá mi rozumela. Už som nežila v Košiciach a už som bola vydatá. Otvorila som jej svoje srdce a ona spolu s ďalšími štyrmi kresťankami volali za moje úplné vyslobodenie. Bol to niekoľkohodinový zápas na modlitbách. V plači som prosila Pána o odpustenie a vyslobodenie. Prežila som jeho bolesť nad mojimi hriechmi a On ma vyslobodil a dal mi nový život. Aj Božie slovo ku mne začalo ešte viac hovoriť, bolo mi živé. Dnes som šťastná s mojim Pánom. Len keď som s ním, vládzem víťaziť nad hriechmi a zlými žiadosťami. Milujem Ho, som jeho dieťaťom. Mám nebeského Otca, ktorý je najlepším Otcom na svete. Som naplnená láskou Pána Ježiša. Modlím sa, aby ste aj vy poznali pravdu, lásku a tú pravú cestu, ktorou je Pán Ježiš.