KONTAKT

Kresťanské spoločenstvo Dom na skale - Slovo života

DOM NA SKALE - SLOVO ŽIVOTA Prievidza

Ulica A. Mišúta 779/32, 971 01 Prievidza

Pastor: Milan Koša
Kontakt: 0948 978 432
e-mail: skrestanovpd@gmail.com

bankové spojenie: 
IBAN: SK27 0900 0000 0051 7819 3391

KEDY SA STRETÁVAME?

Nedeľné zhromaždenie: 09:30-12:00
Biblická hodina: 18:00 (piatok)
Spoločné modlitby: 18:30 (streda)

KDE NÁS NÁJDETE?

Dom na skale - Slovo života
A. Mišúta 779/32 (sídlisko Zápotôčky, 1. poschodie OD Lúky), 97101 Prievidza