O NÁS

Sme evanjelikálne spoločenstvo znovuzrodených kresťanov.

KTO SME?

Sme evanjelikálne spoločenstvo znovuzrodených kresťanov. Sme otvorení tomu, aby medzi nás mohol prísť ktokoľvek, kto má záujem. Nie sme štátom podporovanou a registrovanou cirkvou.

Sme súčasťou siete kresťanských zborov Slovo života.

slovozivota.sk

Chceme Vás zároveň medzi nás pozvať, pretože osobný kontakt povie viac, ako akákoľvek webová stránka.

ČOMU VERÍME?

  • Je jeden Boh v troch osobách - Otca, Syna a Svätého Ducha.
  • Všetci ľudia sú hriešni a vinní pred Bohom. Človek je skazený a nedokáže sa sám z tohto stavu vymaniť. Hriech nás oddeľuje od Boha a človek pošpinený hriechom očakáva spravodlivý Boží hnev.
  • Boh z lásky k človeku poslal na zem svojho Syna - Ježiša Krista, aby bol obetovaný a potrestaný za hriechy človeka. Jeho obeť bola dokonalá a má platnosť navždy. Nie je možné, ani potrebné k nej nič pridať.
  • Každý, kto ľutuje svoje hriechy pred Bohom, opustí hriešny spôsob života a príjme Ježiša Krista, ako svojho Pána, má hriechy odpustené a je zmierený s Bohom. Toto zmierenie Boh ponúka zdarma, prijímame ho vierou, nemôžeme si ho zaslúžiť.
  • Biblia je skutočným slovom Božím. Je zjavením toho, čo Boh chce zjaviť človeku o sebe, o živote a o tom, ako získať večný život. Biblia je najvyššou normou pre náš život.
  • Veríme v rovnocennosť kresťanov. V Kristovi sme všetci bratmi a sestrami. Odmietame delenie kresťanov na ordinovaných a laikov.
  • Pri pamiatke večere Pánovej prijímame chlieb a víno ako telo a krv Pána Ježiša Krista.
    Hlavou cirkvi je jedine Pán Ježiš Kristus, nie človek.
  • Cirkev je závislá na Jeho vedení Svätým Duchom. Cirkev potrebuje Jeho pôsobenie a Jeho dary, aby mohla rásť a konať Božie poslanie.

SOUNDCLOUD

Vypočujte si audiozáznamy zo zhromaždení.

UDALOSTI Z HISTÓRIE

Stali sme sa súčasťou siete zborov Slovo života (2019)

24. februára 2019 sme sa oficiálnym ustanovením Milana Košu za pastora stali súčasťou siete zborov Slovo života.

Medzinárodné majstrovstvá v znalosti Biblie (2018)

13. mája 2018 sa v Prahe konali Medzinárodné majstrovstvá v znalosti Biblie. Súťažilo 23 štvorčlenných družstiev z 10 krajín. Okrem Slovenska aj z Tahiti, Ghany, Ukrajiny, Dánska či z Japonska. Zo Slovenska pochádzali spolu tri tímy. Náš tím vyhral prvé miesto.

Majstrovstvá Slovenska v znalosti Biblie (2014)

12. apríla 2014 zorganizovalo Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) prvé Majstrovstvá Slovenska v znalosti Biblie. Vyhrali sme prvé miesto.