DOM NA SKALE

Spoločenstvo kresťanov v Prievidzi

KTO SME?

Sme evanjelikálne spoločenstvo znovuzrodených kresťanov. Sme otvorení tomu, aby medzi nás mohol prísť ktokoľvek, kto má záujem. Nie sme štátom podporovanou a registrovanou cirkvou. Sme súčasťou hnutia Slovo života. 

NAŠA MISIA

Chceme svedčiť o Ježišovi Kristovi, ktorý zmenil naše životy a chce zachrániť každého človeka a ponúknuť pevnú nádej pre každého, kto v neho uverí. Nie sme jediní „praví a najsprávnejší“ kresťania, ani my sami nedokážeme niekoho zachrániť alebo zmeniť. Jedine On to môže. Naše poslanie je priviesť človeka do vzťahu s Ním. 

AKTUALITY

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne akcie.