DOM NA SKALE

Spoločenstvo kresťanov v Prievidzi

KTO SME?

Vitajte v Dome na Skale! Sme kresťanské spoločenstvo v Prievidzi, ktoré stavia svoju vieru na Božom Slove - Biblii a na Pánovi Ježišovi Kristovi. Veríme, že On zomrel na kríži za naše hriechy, a skrze osobný vzťah s Ním máme večný život a zmierenie s Bohom na základe Jeho daru milosti. Sme radi, že ste zavítali na našu webovú stránku, kde môžete nájsť naše skutočné príbehy, rôzne videá alebo aj fotogalériu zo spoločných akcií.

Stretávame sa každú nedeľu o 9.30 na spoločnom zhromaždení, a každý piatok 18.00 na biblickom vyučovaní.
Ste srdečne vítaní! :-)

AKTUALITY

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne akcie.

NAŠA MISIA

Chceme svedčiť o Ježišovi Kristovi, ktorý zmenil naše životy a chce zachrániť každého človeka a ponúknuť pevnú nádej pre každého, kto v neho uverí. Nie sme jediní „praví a najsprávnejší“ kresťania, ani my sami nedokážeme niekoho zachrániť alebo zmeniť. Jedine On to môže. Naše poslanie je priviesť človeka do vzťahu s Ním. 

Vytvorili sme novú sériu krátkych videí, v ktorých bude pastor Milan Koša odpovedať na najčastejšie otázky.

YouTube kanál - Kto hľadá nájde

#1: DÁ SA BIBLII VERIŤ?

#2: AKO MILUJÚCI BOH MÔŽE DOPUSTIŤ UTRPENIE A ZLO?

#3: STVORENIE ALEBO EVOLÚCIA?

#4: MÁGIA, OKULTIZMUS A ZLOMENIE KLIATBY

#5: Naozaj vstal z mŕtvych?

#6: Čo nasleduje po smrti?

#7: Nebo a peklo skutočne existuje!

#8: Existuje očistec?

#9: Východné náboženstvá, či kresťanstvo? A čo jóga?

#10: Koniec tohto veku a druhý príchod Ježiša Krista sa priblížil!

#11: Odpustiť či neodpustiť ?

#12: Je Ježiš Kristus Boh v plnom zmysle slova? Patrí mu naše uctievanie?

#13: Hriech proti Duchu Svätému a tri mesiášske zázraky

Milovala som meditáciu, jógu a bohyne New Age - pokiaľ mi nesiahli na život