DOM NA SKALE

Spoločenstvo kresťanov v Prievidzi

KTO SME?

Vitajte v Dome na Skale! Sme kresťanské spoločenstvo v Prievidzi, ktoré stavia svoju vieru na Božom Slove - Biblii a na Pánovi Ježišovi Kristovi. Veríme, že On zomrel na kríži za naše hriechy, a skrze osobný vzťah s Ním máme večný život a zmierenie s Bohom na základe Jeho daru milosti. Sme radi, že ste zavítali na našu webovú stránku, kde môžete nájsť naše skutočné príbehy, rôzne videá alebo aj fotogalériu zo spoločných akcií.

Stretávame sa každú nedeľu o 9.30 na spoločnom zhromaždení, a každý piatok 18.00 na biblickom vyučovaní.
Ste srdečne vítaní! :) (spoločné zhromaždenia sú až do odvolania pozastavené)

NAŠA MISIA

Chceme svedčiť o Ježišovi Kristovi, ktorý zmenil naše životy a chce zachrániť každého človeka a ponúknuť pevnú nádej pre každého, kto v neho uverí. Nie sme jediní „praví a najsprávnejší“ kresťania, ani my sami nedokážeme niekoho zachrániť alebo zmeniť. Jedine On to môže. Naše poslanie je priviesť človeka do vzťahu s Ním. 

Rozhodli sme sa vytvoriť sériu videí, kde bude pastor Milan Koša odpovedať na niektoré kľúčové otázky.

YouTube kanál

#1: DÁ SA BIBLII VERIŤ?

#2: AKO MILUJÚCI BOH MÔŽE DOPUSTIŤ UTRPENIE A ZLO?

#3: STVORENIE ALEBO EVOLÚCIA?

#4: MÁGIA, OKULTIZMUS A ZLOMENIE KLIATBY

#5: Naozaj vstal z mŕtvych?

#6: Čo nasleduje po smrti?

#7: Nebo a peklo skutočne existuje!

AKTUALITY

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne akcie.